Since... 1994!

Ruy Lopez Opening

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. d4 Nxd4 8. Nxd4 exd4 9. e5 Ne4 10. c3 d3! 11. Qf3 Qe7 12. Nd2 O-O-O! 13. Nxe4 Qxe5 14. Re1 f5 15. Qg3! Qe8! 16. Nd6+ Bxd6 17. Rxe8 Rhxe8!! 18. Bf4 d2 19. Rf1 Re1 20. Bxd6 Rde8 21. f3 Bd5!! 22. Qf4 Bc4 23. h4 Rxf1+ 24. Kh2 Re2 25. Bxc7 Rff2 26. Qd6 Rxg2+ 27. Kh3 Rh2+ 28. Kg3 Reg2+ 29. Kf4 Rxh4+ 30. Kxf5 Rh6 ... White resigned!